Contact       About Us
 
 

        
 
 
     Home
     Products
     Partners
     Solution & Technology

Contact ITWORKS
 

    MỘT SỐ NÉT VỀ CÔNG TY TNHH IT WORKS

 
 

    Công ty TNHH IT WORKS được thành lập năm 1999 là công ty của doanh nhân Thái Lan hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giới thiệu và phát triển hệ thống công nghệ thông tin cho tổ chức chính phủ và các công ty tư nhân. Công ty có đội ngũ nhân viên có chuyên môn kỹ thuật cao về công nghệ thông tin, dữ liệu, hệ thống máy chủ, hệ thống mở và hệ thống khách hàng/ server có kinh nghiệm ở trong và ngoài nước.

    Công ty TNHH IT WORKS là công ty tư vấn loại A đối với dịch vụ tư vấn kỹ thuật, công nghệ thông tin đã đăng ký với Trung tâm tư vấn thông tin Thái Lan và là công ty được Văn phòng Sở xúc tiến đầu tư (BOI) khen tặng trong năm 2003. Công ty được tài trợ từ Tổ chức đầu tư SMEs Venture Capital Fund.

   Công ty có kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống Computer, hệ thống máy chủ, hệ thống System Integration, khách hàng phần lớn là những công ty trong các khu công nghiệp, các tổ chức nhà nước và các công ty lớn như Ngân hàng Sumitomo, Ngân hàng quân đội Thái Lan, Công ty Bảo hiểm, Công ty Bảo hiểm Srisurit, Bệnh viện Ramathipbodi, Trường học Lertsla, Công ty LTU Tours và công ty SMI Travel...

 
 
 
 
 
 
Copyrights © 2009 IT WORKS Ltd. All Rights Reserved.